daimaru kyoto store

  • storestore

address Daimaru Kyoto Department Store B1, food area “feast paradise” Tachiuri-Nishimachi 79, Takakura Nishi-iru, Shijo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto
map
tel +81-(0)75-211-8111
(Daimaru Kyoto main switchboard)
store hours Tea Shop
Due to Daimaru Kyoto Department Store’s opening hours.
https://www.daimaru.co.jp/kyoto/
There is no cafe at the Daimaru Kyoto Store.